"KOPALNE BIOCENOZY W CZASIE I PRZESTRZENI"

XXI Konferencja Sekcji Paleontologicznej
Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Żarki-Letnisko, 13—16 września 2010
STRONA ARCHIWALNAMateriały konferencyjne
(pdf — 8,7Mb)

Galeria fotograficzna


Program konferencji:

13.09.2010 (poniedziałek)
10.00–14.00 rejestracja uczestników na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu
12.00: Otwarcie Konferencji na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu
I referat plenarny: Marcin Machalski "Ostatnie amonity w czasie i przestrzeni"
13.30–15.00 przejazd do Żarek-Letniska
16.45–18.00 I sesja referatowa (prowadzący – dr Wojciech Krawczyński)
18.20–19.30 II sesja referatowa (prowadzący – prof. Grzegorz Racki)
19.45 spotkanie przy grillu

14.09.2010 (wtorek)
9.00–10.45 III sesja referatowa (prowadzący – prof. Adam Bodzioch)
II referat plenarny: Stanisław Skompski "Paleogeograficzne implikacje występowania mikroproblematyków w utworach górnego syluru"
11.00–12.30 IV sesja referatowa (prowadzący – prof. Michał Ginter)
12.45–14.45 V sesja referatowa (prowadzący – dr Barbara Studencka)
16.00–17.45 VI sesja referatowa (prowadzący – dr Anna Żylińska)
III referat plenarny: Leszek Marynowski "Pożary w zapisie kopalnym"
18.00–19.30 sesja posterowa
20.00 uroczysta kolacja

15.09.2010 (środa)
I wycieczka terenowa: Śląskie stanowiska paleontologiczne ze szczątkami kręgowców triasowych

16.09.2010 (czwartek)
II wycieczka terenowa: Paleozoik Zagłębia Dąbrowskiegowykonał W. Krawczyński (2011)